Průzkum – Vnímání krajiny dětmi předškolního věku

Studentka Univerzity J. E. Purkyně provádi průzkum pro její bakalářskou práci na téma „Vnímání
krajiny dětmi předškolního věku“. Zavítala i k nám, do Mateřské školy Kamínek. Dětem nejdříve
představila obrázky středoevropské krajiny a poté formou rozhovoru s dětmi sbírala data pro
vyplnění připraveného dotazníku. Děti například odpovídaly na otázky „Kam bys jel rád na
výlet?“, „Kde by sis rád postavil domeček?“ Data sbírá z městských a vesnických mateřských škol
a výsledky bude porovnávat a hodnotit. Děti byly velice šikovné, odpovídaly se zájmem a práce s
nimi byla radostná a velice přínosná.

Další fotografie jsou dostupné na Rajce.net.