Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2019/2020

Seznam přijatých dětí na školní rok 2019/2020 je zde.
Seznam nepřijatých dětí na školní rok 2019/2020 je zde.