Mik miku mik miku Mikuláš, přišel s čertem na koláč

Mik miku mik miku Mikuláš, přišel s čertem na koláč…Přišli oba a vzali s sebou i andílka.
Děti jim písničku zazpívaly, přednesly básničku a některé slíbily i polepšení. Čert všem dětem rozdal brambory s nápisem ,,nezlob“. A pak Mikuláš s andílkem rozdali sladké dárečky. Děkujeme za bezvadnou spolupráci s Gymnáziem Dašická v Pardubicích, odkud Čert s Mikulášem a Andělem pocházejí. Díky, byli jste úžasní!!!

Další fotografie jsou dostupné na Rajce.net.