Ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do mateřské školy / Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи

Zásady a informace o zpracování osobních údajů Mateřská škola Kamínek

Školní vzdělávací program

Školní řád