Ke stažení

Seznam přijatých dětí do MŠ do MŠ

Seznam nepřijatých dětí do MŠ

Seznam přijatých dětí do jiné MŠ

Kritéria přijímacího řízení do MŠ

Žádost o umístění na prázdniny 2023 – příloha zaměstnavatel

Zápis dětí na prázdniny 2023

Žádost o umístění na prázdniny 2023

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání / Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Kritéria rozhodná pro přijetí dítěte do mateřské školy / Критерії, що застосовуються для прийняття дитини до початкової школи

Zásady a informace o zpracování osobních údajů Mateřská škola Kamínek

Školní vzdělávací program

Realizace projektu – Šablony III

Projekt EU – číslo CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0006612

Projekt – školní asistent (EU)

Školní řád