Ke stažení

Rozhodnutí KHS
Podmínky pro 10 denní karanténu a podmínky pro 14 denní karanténu
SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Kamínek PARDUBICE 2020
SEZNAM NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Kamínek PARDUBICE 2020
Žádost o umístění na prázdniny 2020
Příloha k žádosti o umístění na prázdniny
Uzavření MŠ o prázdninách
Potvrzení zaměstnavatele
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
Informace k obnovení provozu mateřské školy Kamínek od 25. 5. 2020
Informace k zápisu na školní rok 2019/2020 do MŠ Kamínek
Zásady a informace o zpracování osobních údajů Mateřská škola Kamínek
Školní řád 2020
Školní řád 2020 – dodatek
Školní program 2019
Projekt EU – číslo CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0006612
Projekt – školní asistent (EU)