Prohlášení o přístupnosti

Web www.mskaminek.cz se snaží o maximální přístupnost funkcí a obsahu dle pravidel tvorby přístupného webu.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách, takže je možné je libovolně zvětšovat/zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Výjimku tvoří některé dokumenty, které nebylo možné z provozních důvodů zpracovat jinak, než naskenováním.

Pokud by se i přes naší snahu vyskytl problém s přístupností, budeme vděční za nahlášení problému na e-mail info@mskaminek.cz.