Certifikát – Zdravá školní jídelna (Jsme první v Pardubicích!!!)

Naše mateřská škola Kamínek dostala předvánoční dárek v podobě Certifikátu Zdravá školní jídelna. Tento titul získala naše školka jako jediná v Pardubicích a předávala ho p.Křížová z Krajské hygienické správy a p. Skládalová z odboru školství MmP.
Školní jídelna musela splnit 10 kritérií kvality, např.správné vedení spotřebního koše, omezené používání dochucovadel a polotovarů, nabízet dětem i neslazené nápoje…P. kuchařka Šárka a vedoucí školní jídelny Vlaďka sestavují jídelníček podle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši ve spolupráci s p. Křížovou z KHS. Celý proces trval několik měsíců. Po schválení Státním zdravotním ústavem v Praze byl Certifikát na cestě k nám. Šárka a Vlaďka i nadále komunikují s dětmi i rodiči a budou přijímat jejich podněty a názory na zdravou a chutnou stravu.
Nálepku na vstupní dveře MŠ máme zaslouženě vylepenou.

Další fotografie jsou dostupné na Rajce.net.