Ke stažení

Zásady a informace o zpracování osobních údajů Mateřská škola Kamínek
Seznam přijatých dětí do MŠ Kamínek pro školní rok 2018/2019
Seznam nepřijatých dětí do MŠ Kamínek pro školní rok 2018/2019
Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 1. kolo zápisu dětí narozených do 31. 12. 2015 od školního roku 2018/2019
Žádost o přijetí dítěte do MŠ Kamínek o hlavních prázdninách
Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2018
Školní řád
Školní vzdělávací plán
Projekt EU – číslo CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0006612