Ke stažení

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 1. kolo zápisu dětí od školního roku 2019/2020
Informace k zápisu na školní rok 2019/2020 do MŠ Kamínek
Odkaz na Zápisy
Příjem dětí z jiných školek na prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2019
Přihláška – přijetí dítěte do MŠ Kamínek o hlavních prázdninách
Zásady a informace o zpracování osobních údajů Mateřská škola Kamínek
Školní řád
Školní vzdělávací plán
Projekt EU – číslo CZ.02.03.68/0.0/0.0/16_022/0006612