Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/19

Seznam přijatých dětí na školní rok 2018/2019 je zde.
Seznam nepřijatých dětí na školní rok 2018/2019 je zde.