Tak zase po roce přišli – Čert, Mikuláš a anděl

Zazvonil zvonek Mikuláše, zarachotil čertovský řetěz a zacinkala andělská rolnička. Důstojný Mikuláš se dětí vyptával, jestli byly hodné, čert četl v blikající pekelné knize o zlobivých a neposlušných dětech a anděl? Tak ten děti nabádal, ať se polepší a pak jim společně všichni rozdávali balíčky sladkostí. Děti jim na oplátku zazpívaly písničky a nakreslily obrázky.

Čert, Mikuláš a anděl s nadílkou v MŠ.

Další fotografie jsou dostupné na Rajce.net.