Pedagogická diagnostika školní připravenosti

Do naší školky jsme pořídili program iSophi Pedagogická diagnostika školní připravenosti. Je zaměřen na zjišťování úrovně dovedností dítěte v sedmi základních oblastech. Jedná se o grafomotoriku, matematické představy, prostorovou orientaci, časovou orientaci, zrakové vnímání, sluchové vnímání a řeč a verbální myšlení. S programem již pracujeme ve třídě Slůňat. Věříme, že i díky němu budeme u budoucích školáků dosahovat ještě lepší výsledků ve školní připravenosti.

Chlapeček řadí obrazce.

Další fotografie jsou dostupné na Rajce.net.