Sportovní klub Haga na zahradě MŠ

Velice děkujeme panu Brychtovi (ze sportovního klubu Haga) za ukázku jednotlivých sportů na zahradě MŠ. Děti byly nadšené a my také.

Děti cvičí na zahradě MŠ.