Pravidelné měsíční platby pro školní rok 2020/2021

  • stravné od 1. 9. 2020 ……………………………….. 650,-
  • školné od 1. 9. 2020 …………………………………. 630,-

Číslo účtu MŠ: 10735561/0100 KB