Informace k přijímacímu řízení do ZŠ

Od 18. března 2024 lze vygenerovat žádost o přijetí dítěte do základní školy. Podání žádosti do základní školy je možné v termínu konání zápisu: 17. – 18. dubna 2024 (13:00 – 18:00).
Bližší informace se dozvíte na následující webové stránce: https://zapisyzs.pardubice.eu/.