Pěší výlet na Kunětickou horu s rodiči

I přes nepříznivé počasí jsme se v hojném počtu sešli a vydali se na cestu. Ta nám pěkně ubíhala i s 2 zastávkami na svačinu a zmrzlinu. Odměnou nám bylo nalezení pokladu a opečení buřtů.

Děti poslouchají instrukce k hledání pokladu.